webmaster's News

คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ: ตรวจตาสกัด'ต้อหิน'คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ: ตรวจตาสกัด'ต้อหิน'โรคตาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าจำนวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อนละ 20 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่มักมีปัญหาสายตาเลือนรางเริ่มมองไม่เห็น

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า ส่วนหนึ่งมาจากโรคต้อหิน ซึ่งเป็นสาเหตุตาบอดอันดับที่ 2 รองจากโรคต้อกระจก ในผู้ป่วยระยะแรกมักไม่มีอาการบ่งบอกชัดเจน แต่จะสังเกตตัวเองได้จากการเริ่มมองเห็นแคบลงจากทางด้านข้างไปเรื่อยๆ และหากไม่รีบรักษา อาจสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆ จนตาบอดในที่สุด

นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรื่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคต้อหินที่พบได้บ่อยที่สุดคือ

1.ต้อหินชนิดเรื้อรัง หรือต้อหินปฐมภูมิ โดยจะสูญเสียการมองเห็นบริเวณรอบนอกของลานสายตา การมองเห็นจะแคบลงจนเสมือนมองผ่านท่อ เมื่อเกิดจุดบอดขึ้นในลานสายตาของผู้ป่วยและขยายตัวขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีขอบเขตในการมองเห็นแคบลง หากรักษาไม่ทันการณ์ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

2.ต้อหินชนิดเฉียบพลัน แม้จะพบได้น้อยกว่า แต่อาการคือทำให้ตามัวลง ตาแดง มีอาการปวดตาอย่างรุนแรง เนื่องจากความดันในลูกตาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โรคต้อหินอาจเกิดการสูญเสียการมองเห็นเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ดังนั้นหากสังเกตเห็นความผิดปกติ เช่น มองเห็นภาพไม่ชัด การมองเห็นแคบลง มีอาการปวด เคือง แดง ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักคิดว่าการมองไม่เห็นเกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย ทำให้ส่วนใหญ่พบแพทย์ช้า จนมักมีอาการที่รุนแรงยากต่อการรักษา การดูแลและป้องกันโรคต้อหินนี้ทำได้โดย ตรวจสายตาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน มีประวัติใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น และไม่ควรเล่นกีฬาที่ต้องห้อยศีรษะซึ่งจะทำให้ความดันตาเพิ่มขึ้น

ในส่วนของการรักษา สามารถทำได้ 3 วิธี คือ รักษาด้วยยา รักษาด้วยแสงเลเซอร์ และรักษาด้วยการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคต้อหิน และระยะความรุนแรงของโรคที่มา : มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  3rd May 19

จำนวนผู้ชม:  900

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง