webmaster's News

อีกก้าวรักษามะเร็งปอดอีกก้าวรักษามะเร็งปอดมะเร็งปอด เรียกได้ว่าเป็น 1 ในโรคที่คร่าชีวิตของคนทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านๆ มา พบว่าเซลล์มะเร็งปอดเป็นเซลล์ที่มีความรุนแรงสูง แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และดื้อต่อยาเคมีบำบัดสูง เมื่อเชื้อมะเร็งได้แพร่กระจายไปแล้วทำให้รอดชีวิตได้ยาก

นี่เอง ทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ จากภาควิชาเภสัชวิทยา และสรีระวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลุกขึ้นมาทำวิจัยในหัวข้อ "การศึกษาบทบาทของโปรตีน Camsap ต่อความรุนแรงของเซลล์มะเร็งปอด" ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยสตรีดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ประจำปี2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วริษาเผยว่า จากการศึกษาเราพบว่า เซลล์มะเร็งปอดจะเกาะตัวกันอยู่ด้วยโปรตีน แคมแซบ 3 ซึ่งหลังจากที่เชื้อมะเร็งปอดแพร่กระจายไปสู่หลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ แล้ว ระยะนั้นจะมีโอกาสเสียชีวิตถึง 95% และอยู่ได้อีกไม่นาน เราจึงไปศึกษาว่าจะทำให้คงรูปและไม่แพร่กระจายได้อย่างไร เพราะเมื่อเข้าใจแล้วก็จะทำให้เซลล์คงรูปอยู่ และไม่แพร่กระจายออกไปได้ง่าย และจะหายาโมเลกุลใหม่ๆ ที่มารักษามะเร็งได้

"โรคมะเร็งปอดไม่ใช่เกิดจากการสูบบุหรี่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะเพียงอย่างเดียว แต่คนทำงานในอุตสาหกรรมที่มีแร่ใยหินต่างๆ ก็มีความเสี่ยง จึงหวังว่าผลการวิจัยจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ได้ แน่นอน การทำโครงการอาจพบปัญหาเรื่องเครื่องมือ หรือการหาข้อมูลมาซัพพอร์ท เพราะเราไม่เคยทำวิจัยนี้มาก่อน แต่หากการวิจัยนี้สำเร็จก็อาจจะพัฒนาไปสู่การรักษามะเร็งชนิดอื่นได้ต่อไป" วริษาเผย
          เพื่อสุขภาพที่ดี

ที่มา : มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  28th Nov 18

จำนวนผู้ชม:  812

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง