webmaster's News

กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน'ออทิสติก'กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน'ออทิสติก'เมื่อวันที่ 1 เมษายน นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเนื่องในวันออทิสติกโลก (Autistic Awareness Day) ประจำปี 2561 และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 60 ครอบครัว บุคคลออทิสติกจากโครงการฝึกทักษะทางสังคมและอาชีพแก่ผู้ป่วย กลุ่ม อาการออทิซึมสเปคตรัม 40 คน เข้าร่วม

นพ.สมัยกล่าวว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก ปีนี้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็ก ออทิสติก ให้เปิดใจยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกันพร้อมทุ่มเทและสู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ประเทศไทยพบบุคคลออทิสติกไม่ถึง 100 คน มีงานทำ มีรายได้ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้มีที่ยืนในสังคม ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้โรงพยาบาล (รพ.) ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง

"เด็กที่ป่วยโรคนี้ หากตรวจพบและรับการบำบัดในช่วงก่อนอายุ 5 ปี จะได้ผลดีต่อการส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตปกติแบบคนทั่วไป ทั้งนี้จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการกรมสุขภาพจิต ในช่วงปี 2560-2564 สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาในเด็กออทิสติก อายุ 2-5 ปี จากร้อยละ 8.51 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 35.12 ในปี 2560 ตั้งเป้าภายในปี 2564 จะเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองสังเกตเด็กวัย 2-5 ปี หากพบว่าเด็กไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ให้นำเด็กเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.ชุมชนใกล้บ้าน หรือสามารถขอรับคำปรึกษาแนะนำที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" นพ.สมัยกล่าว

พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช ผู้อำนวยการ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า ในประเทศไทยพบเด็กออทิสติกกลุ่มอายุไม่เกิน 5 ปี 1 ต่อ 161 คน คาดว่าทั่วประเทศมีประมาณ 18,220 คน ประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนที่พบมีความเป็นอัจฉริยะในบางด้าน เช่น วาดภาพ เล่นดนตรี ฯลฯ ร้อยละ 20 มีไอคิวต่ำที่ระดับน้อยถึงปานกลาง และอาจมีปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย แต่สามารถเรียนร่วมและฝึกอาชีพได้

ที่มา : มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  5th Apr 18

จำนวนผู้ชม:  277

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง