webmaster's News

'โรคเครียด'แชมป์โทร 1323'โรคเครียด'แชมป์โทร 1323เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประชาชนทั้งเขตเมืองและชนบทเผชิญกับความเครียดทุกวันอย่างไม่รู้ตัวและหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยอาการมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางอารมณ์สภาพแวดล้อม และความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคน กลุ่มที่น่าห่วงมากคือวัยทำงาน เนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งครอบครัวและที่ทำงาน

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า การให้บริการทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในปี 2560 พบว่าปัญหาที่ขอรับบริการมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ เครียด วิตกกังวล รวม 27,737 สาย คิดเป็นร้อยละ 40 ของสายที่โทรขอรับบริการทั้งหมด 70,268 สาย โดยจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 14,935 สาย กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคือ อายุ 22-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด รองลงมาคือ กลุ่มวัยรุ่น 15-21 ปี ร้อยละ 15 ที่เหลือเป็น ผู้สูงอายุ

น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวว่า ขอแนะนำว่าควรยึดหลักปฏิบัติ 10 วิธี เพื่อลดความเครียด คือ 1.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน หรือให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน ร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟิน ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สมองโล่ง และอารมณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 90-120 นาที หลังออกกำลังกาย ช่วยให้นอนหลับสนิทและนานขึ้น 2.สร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน ใช้คำพูดดีให้ติดปาก ได้แก่ สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ชื่นชมอย่างจริงใจเมื่อเพื่อนร่วมงานทำดี 3.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ด้วยการแสดงน้ำใจช่วยเหลือกัน ห่วงใยกัน ให้กำลังใจกัน 4.ระหว่างการทำงานควรพักบ้างเพื่อผ่อนคลาย อาจใช้วิธีหลับตาเพื่อพักสายตา 5-10 นาที หรือเดินยืดเส้นยืดสาย 5.ใช้สติจัดการกับอารมณ์ 6.บริหารจัดการเวลาทำงานอย่างเหมาะสม ให้งานเสร็จทันเวลากำหนด 7.กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น บอกความต้องการในเชิงสร้างสรรค์ 8.สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองเสมอว่า "เราต้องทำได้" 9.ฝึกนิสัยการออมรายได้ส่วนหนึ่งไว้เพื่ออนาคต และ 10.ต้องแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี อย่าหนีปัญหา หากแก้ไม่ได้ อย่าอาย หรือกลัวเสียหน้า ให้ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่ ไว้วางใจ

ที่มา : มติชน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  23rd Feb 18

จำนวนผู้ชม:  332

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง