webmaster's News

จิตแพทย์แนะไม่ควรใช้คำ มนุษย์ป้า ตีตราผู้อื่น-หลังเห็นพฤติกรรมเพียงชั่วขณะจิตแพทย์แนะไม่ควรใช้คำ มนุษย์ป้า ตีตราผู้อื่น-หลังเห็นพฤติกรรมเพียงชั่วขณะนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในทางจิตวิทยาไม่มีคำจำกัดความคำว่า "มนุษย์ป้า" ซึ่งถือเป็นวาทะกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรนำคำดังกล่าว มาใช้เปรียบเทียบกับบุคคลใด หรือชี้เฉพาะว่าเป็นลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถือเป็นการหยามเหยียด หมิ่นเหม่ให้ร้าย ทำร้ายความรู้สึกของบุคคลนั้นและครอบครัว เพราะตัวผู้พูด ผู้กล่าวเรียกคนอื่นเป็น มนุษย์ป้า ไม่ได้รู้จักเขาเป็นอย่างดี เพียงเห็นแค่พฤติกรรมชั่วขณะเท่านั้น

สำหรับการแสดงพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆ นั้นนายแพทย์ยงยุทธ ระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล โดยอาจเป็นผู้ต่อต้านสังคม หลงตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเองสูง เมื่อไม่ได้รับการยอมรับในสังคมจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หรือเป็นผู้มีบุคลิกภาพคาบเส้น คือ ควบคุมอารมณ์ได้ต่ำ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หรืออาจจะมีปัญหาด้าน การควบคุมอารมณ์ ซึ่งมีหลายสาเหตุมากระตุ้นทำให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องความเครียดสะสม เมื่อเกิดปัญหาซ้ำก็จะระเบิดอารมณ์ก่อความรุนแรงขึ้น หรือที่เรียกว่าฟางเส้นสุดท้าย

ที่มา http://news.ch7.com/detail/272915

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  21st Feb 18

จำนวนผู้ชม:  318

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง