webmaster's News

รื้อฝ้าหลังน้ำลดระวังแร่ใยหินรื้อฝ้าหลังน้ำลดระวังแร่ใยหินคม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

          รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ภายใต้ความร่วมมือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า หลังจากน้ำลดต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องซ่อมแซม โดยพบว่ากระเบื้องมุงหลังคา ฝ้า และกระเบื้องปูพื้นจำนวนมาก มีส่วนผสมและแร่ใยหิน หรือแอสเบสตอสเป็นส่วนประกอบ

          การรื้อถอนทุบทำลายและขนย้าย ทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นแตกกระจาย ทำให้อนุภาคของแร่ใยหิยที่อยู่ในวัสดุก่อสร้างฟุ้งกระจายเข้าสู่ปอดได้ ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดโรคอันตรายร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเยื้อหุ้มปอด หรือเมโสเทลิโอมา รวมทั้งสามารถทำให้เกิดโรงพังผืดปอดอักเสบ ที่เรียกว่าแอสเบสโตซีสได้

          “การรื้อถอน ซ่อมแซมบ้านเรือน อาคารต่างๆ ซึ่งมีวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ จำเป็นต้องมีวิธีการป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้รื้อถอนได้รับอันตรายจากแร่ใยหินคือ
     1.ผู้รื้อถอนต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันที่เหมาะสม เพราะละอองจากแร่ใยหินมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก หน้ากากโดยทั่วไปไม่สามารถป้องกันได้เพียงพอ
     2.ป้องกันไม่ให้เกิดอนุภาคหรือฝุ่นละอองในระหว่างที่มีการื้อถอน โดยอาจทำให้วัสดุที่ต้องรื้อถอนเปียก และ
     3.คัดแยกเศษวัสดุที่มีแร่ใยหินโดยใส่ถุงเฉพาะป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหักและ ป้องกันไม่ให้มีการนำมาใช้อีก” รศ.ดร.วิทยากล่าว ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการรื้อถอนกระเบื้องซีเมนต์มุง หลังคา ฝ้าเพดาน ที่มีวัสดุแร่ใยหินเป็นองค์ประกอบ

สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.thaihealthconsumer.org และ www.noasbestos.org

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  15th May 12

จำนวนผู้ชม:  2390

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง