webmaster's News

สังเวยชีวิต "โรคหลอดเลือดหัวใจ" พุ่งสังเวยชีวิต "โรคหลอดเลือดหัวใจ" พุ่งนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 29 ก.ย.ของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงขอชวนประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจ หลังองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 7.4 ล้านคน สำหรับไทยตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 21,008 ราย สำหรับปี 2560 สมาพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า “Share the power” หรือ “แบ่งปันพลังใจ” คือ ร่วมกันแบ่งปันวิธีสร้างพลังใจ และบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิต มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง มุ่งเน้นรณรงค์ในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน สูบบุหรี่ และไขมันในเลือดสูง โดยประเด็นในการรณรงค์ 3 ข้อ คือ 1.เติมพลังให้หัวใจ บริโภคอาหารและน้ำ ช่วยเติมพลังให้หัวใจคุณแข็งแรง ลดอาหาร หวาน มัน เค็มจัด เพิ่มผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัด ลดการดื่มแอลกอฮอล์ 2.ออกกำลังกายให้หัวใจขยับ และทำตัวให้กระฉับกระเฉงเสมอและ 3.รักหัวใจ งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพหัวใจ

ที่มา: www.thairath.co.th

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  3rd Oct 17

จำนวนผู้ชม:  316

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง