• Previous
  • 1
  • Next

ข่าวเด่น WBTV รองนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ 6 ส.ค.61

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 281

Downloaded 57

ข่าวเด่น WBTV สช.ผนึก4องค์กรทำคำนิยามปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองของประเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 553

Downloaded 83

แนวทางการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพในหมู่พระสงฆ์ ?

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 582

Downloaded 108

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่ส่งผลต่อฆราวาส ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 789

Downloaded 119

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ?

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 495

Downloaded 94

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็นโรคอะไร ? และ สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 632

Downloaded 100

  • Previous
  • 1
  • Next