• Previous
  • 1
  • Next

ข่าวเด่น WBTV รองนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ 6 ส.ค.61

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 204

Downloaded 44

แนวทางการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพในหมู่พระสงฆ์ ?

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 520

Downloaded 93

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่ส่งผลต่อฆราวาส ?

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 732

Downloaded 103

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 466

Downloaded 81

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็นโรคอะไร ? และ สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 591

Downloaded 87

  • Previous
  • 1
  • Next