• Previous
  • 1
  • Next

ข่าวเด่น WBTV รองนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ 6 ส.ค.61

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 12

Downloaded 1

แนวทางการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพในหมู่พระสงฆ์ ?

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 187

Downloaded 38

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่ส่งผลต่อฆราวาส ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 341

Downloaded 49

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 257

Downloaded 37

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็นโรคอะไร ? และ สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 272

Downloaded 37

  • Previous
  • 1
  • Next