• Previous
  • 1
  • Next

ข่าวเด่น WBTV รองนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ 6 ส.ค.61

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 427

Downloaded 104

แนวทางการสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพในหมู่พระสงฆ์ ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 712

Downloaded 169

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่ส่งผลต่อฆราวาส ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 905

Downloaded 167

ความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่ 1 ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 583

Downloaded 137

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ เป็นโรคอะไร ? และ สาเหตุเกิดจากอะไร ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 739

Downloaded 153

  • Previous
  • 1
  • Next