คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) หมวดย่อย

เวทีสานเสวนา “สานพลัง : พัฒนาสุขภาวะคนไทย” ตอนที่ 2/2 วันที่ 21 มกราคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 537

Downloaded 130

เวทีสานเสวนา “สานพลัง : พัฒนาสุขภาวะคนไทย” ตอนที่ 1/2 วันที่ 21 มกราคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 474

Downloaded 125

เยี่ยมชมสำนักงาน และ กิจกรรมฐานงาน สช. ตอนที่ 2/2 วันที่ 21 มกราคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 278

Downloaded 85

เยี่ยมชมสำนักงาน และ กิจกรรมฐานงาน สช. ตอนที่ 1/2 วันที่ 21 มกราคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 375

Downloaded 98

ชวนคุยกันก่อน พรบ.สุขภาพ... อะไร ยังไง ทำไม โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 314

Downloaded 91

เวทีถอดบทเรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 357

Downloaded 137

เวทีถอดบทเรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 381

Downloaded 105