สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ วัลลภา นีละไพจิตร

ชมล่าสุดเมื่อ14 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2639

Downloaded 279

การกล่าวสุนทรพจน์ ประเวศน์ คิดอ่าน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1414

Downloaded 262

การกล่าวสุนทรพจน์ สมศรี เผ่าสวัสดิ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 980

Downloaded 204

การกล่าวสุนทรพจน์ พิบูลย์ สาระวารี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1012

Downloaded 211

การกล่าวสุนทรพจน์ อุส่าห์ ทุมมา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1182

Downloaded 212

การกล่าวสุนทรพจน์ ว่าที่ร้อยตรีอุดม สุวรรณพิมพ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1907

Downloaded 234

การกล่าวสุนทรพจน์ นางกอบแก้ว คุตตวัส

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1160

Downloaded 248

การกล่าวสุนทรพจน์ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2279

Downloaded 288

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2646

Downloaded 289

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2510

Downloaded 289

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ คณะที่2 - ช่วงบ่าย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 998

Downloaded 209

ประชุมวิชาการ-กิจการเพื่อสังคม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1074

Downloaded 231

การกล่าวสุนทรพจน์ วิเชียร จิตต์พิศาล

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1245

Downloaded 219

การกล่าวสุนทรพจน์ เลิศฤชา สุดใจ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1400

Downloaded 228

การกล่าวสุนทรพจน์ กาญจนา กุลวิทิต.

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1148

Downloaded 231

การกล่าวสุนทรพจน์ นางกาญจนา กุลวิทิต

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 984

Downloaded 211