กระบวนการประชุม รับรองระเบียบวาระการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 746

Downloaded 208

พิธีมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2557 (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 941

Downloaded 226

พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 896

Downloaded 231

ศิลปะการแสดง ๔ ภาค ลานสมัชชา 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 642

Downloaded 235