สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 หมวดย่อย

กระบวนการประชุม รับรองระเบียบวาระการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 667

Downloaded 177

พิธีมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2557 (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 865

Downloaded 194

พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 804

Downloaded 188

ศิลปะการแสดง ๔ ภาค ลานสมัชชา 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 583

Downloaded 201