สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 หมวดย่อย

กระบวนการประชุม รับรองระเบียบวาระการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 531

Downloaded 142

พิธีมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี  พ.ศ.2557 (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 759

Downloaded 164

พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 675

Downloaded 151

ศิลปะการแสดง ๔ ภาค ลานสมัชชา 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 476

Downloaded 167