สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3520

Downloaded 362

สุนทรพจน์ โดย ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2338

Downloaded 311

สุนทรพจน์ โดย สุพจน์  สงวนกิตติพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2559

Downloaded 302

สุนทรพจน์ โดย สุขี ซองศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2290

Downloaded 289

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3070

Downloaded 312

สุนทรพจน์ โดย สงกรานต์  ไมยวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2107

Downloaded 282

สุนทรพจน์ โดย ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1739

Downloaded 249

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2708

Downloaded 288

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2872

Downloaded 302

สุนทรพจน์ โดย ศ.ดร.สมจิตย์ สุวรรณทัสน์

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1332

Downloaded 234

สุนทรพจน์ โดย ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะสัย

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1525

Downloaded 252

สุนทรพจน์ โดย พรหมมินทร์ กัณธิยะ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2613

Downloaded 312

สุนทรพจน์ โดย พิจิตร ปัญญาพิขิต

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1294

Downloaded 213

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3537

Downloaded 335

สุนทรพจน์ โดย ปฏิพล แซ่ว่าง

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1737

Downloaded 266

สุนทรพจน์ โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1674

Downloaded 248