สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ นันทพร กาญจนธวัช

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1599

Downloaded 199

การกล่าวสุนทรพจน์ สุพรรณ์ ฟองจำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1207

Downloaded 196

การกล่าวสุนทรพจน์ กาญจนา กานต์วิโรจน์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1403

Downloaded 202

การกล่าวสุนทรพจน์ รัชตะ รัชตะนาวิน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1667

Downloaded 219

การกล่าวสุนทรพจน์ วันพิพัฒน์ คมภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2083

Downloaded 251

การกล่าวสุนทรพจน์ วันสุรีย์ พรหมภัทร

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1445

Downloaded 225

การกล่าวสุนทรพจน์ อภิวัฒน์ กวางแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1427

Downloaded 248

การกล่าวสุนทรพจน์ ณรงค์ ประพิณ

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1902

Downloaded 234

การกล่าวสุนทรพจน์ โกมล จันทวงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1746

Downloaded 216

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2681

Downloaded 251

การกล่าวสุนทรพจน์ สิริศักดิ์ ทองแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1266

Downloaded 223

การกล่าวสุนทรพจน์ โสภิต นาสืบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1311

Downloaded 207

การกล่าวสุนทรพจน์ ศักดา เชื้ออินทร์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1543

Downloaded 218

การกล่าวสุนทรพจน์ นิภาพร มณีศิลาสันต์

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1309

Downloaded 189

การกล่าวสุนทรพจน์ ธัญลักษณ์ บุญสัมฤทธิ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1218

Downloaded 215

การกล่าวสุนทรพจน์ สมศักดิ์ ธรรมวัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1150

Downloaded 212