สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ นันทพร กาญจนธวัช

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1662

Downloaded 233

การกล่าวสุนทรพจน์ สุพรรณ์ ฟองจำ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1271

Downloaded 234

การกล่าวสุนทรพจน์ กาญจนา กานต์วิโรจน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1506

Downloaded 241

การกล่าวสุนทรพจน์ รัชตะ รัชตะนาวิน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1746

Downloaded 258

การกล่าวสุนทรพจน์ วันพิพัฒน์ คมภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2164

Downloaded 293

การกล่าวสุนทรพจน์ วันสุรีย์ พรหมภัทร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1531

Downloaded 267

การกล่าวสุนทรพจน์ อภิวัฒน์ กวางแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1511

Downloaded 286

การกล่าวสุนทรพจน์ ณรงค์ ประพิณ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1956

Downloaded 268

การกล่าวสุนทรพจน์ โกมล จันทวงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1821

Downloaded 250

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2780

Downloaded 287

การกล่าวสุนทรพจน์ สิริศักดิ์ ทองแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1375

Downloaded 262

การกล่าวสุนทรพจน์ โสภิต นาสืบ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1384

Downloaded 240

การกล่าวสุนทรพจน์ ศักดา เชื้ออินทร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1630

Downloaded 255

การกล่าวสุนทรพจน์ นิภาพร มณีศิลาสันต์

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1382

Downloaded 222

การกล่าวสุนทรพจน์ ธัญลักษณ์ บุญสัมฤทธิ์

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1439

Downloaded 248

การกล่าวสุนทรพจน์ สมศักดิ์ ธรรมวัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1225

Downloaded 251