กระบวนการประชุม รับรองระเบียบวาระการประชุม  วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 697

Downloaded 245

พิธีมอบรางวัล “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 563

Downloaded 222

พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 802

Downloaded 242

แถลงข่าวการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1855

Downloaded 227

เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ช่วงโอกาส และคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ช่วง “โอกาส และคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗