สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2183

Downloaded 280

การกล่าวสุนทรพจน์ ศ. เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1996

Downloaded 238

การกล่าวสุนทรพจน์ นายเลื่อน  ธนะแพทย์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1746

Downloaded 244

การกผล่าวสุนทรพจน์ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1386

Downloaded 245

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสมบรูณ์ อัยรารักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1720

Downloaded 219

ประชุมวิชาการ ความไม่เป็นธรรม ใครทำ?

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 971

Downloaded 253

กล่าวสุนทรพจน์ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 884

Downloaded 207

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๒

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 788

Downloaded 187

รับรองระเบียบวาระการประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 964

Downloaded 236

ปาฐกถาพิเศษ นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 827

Downloaded 227

ปาฐกถาพิเศษ นายชลน่าน ศรีแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1197

Downloaded 230

ปาฐกถาพิเศษ นางคำ นายนวล ชนเผ่าดาราอั้ง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1351

Downloaded 247

ปาฐกถาพิเศษ นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1675

Downloaded 247

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1066

Downloaded 231

การแสดงพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1464

Downloaded 250

แถลงข่าว จับตาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2553

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1277

Downloaded 264