สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2095

Downloaded 241

การกล่าวสุนทรพจน์ ศ. เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1903

Downloaded 201

การกล่าวสุนทรพจน์ นายเลื่อน  ธนะแพทย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1670

Downloaded 209

การกผล่าวสุนทรพจน์ ผศ.อังคณา สริยาภรณ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1305

Downloaded 210

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสมบรูณ์ อัยรารักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1653

Downloaded 186

ประชุมวิชาการ ความไม่เป็นธรรม ใครทำ?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 874

Downloaded 219

กล่าวสุนทรพจน์ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 819

Downloaded 175

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๒

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 713

Downloaded 158

รับรองระเบียบวาระการประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 880

Downloaded 200

ปาฐกถาพิเศษ นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 738

Downloaded 190

ปาฐกถาพิเศษ นายชลน่าน ศรีแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1129

Downloaded 192

ปาฐกถาพิเศษ นางคำ นายนวล ชนเผ่าดาราอั้ง

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1273

Downloaded 209

ปาฐกถาพิเศษ นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1575

Downloaded 213

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 970

Downloaded 189

การแสดงพิธีเปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1398

Downloaded 220

แถลงข่าว จับตาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2553

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1184

Downloaded 230