นโยบาย BY Young โดยสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  2/2 18 ธันวาคม . 2562

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 221

Downloaded 4

นโยบาย BY Young โดยสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  1/2  18 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 237

Downloaded 4

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายอายุ จือปา 19 ธันวาคม 2562

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 610

Downloaded 11

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 19 ธันวาคม  2562

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 275

Downloaded 6

ออกกำลังกายร่วมกัน หลั่น ลา ลา ล้า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี  12 พ.ศ. 2562

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 151

Downloaded 13

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 136

Downloaded 4

ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 18 ธ.ค. 62  2/2

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 103

Downloaded 3

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 (1/2) 18 ธ.ค. 62

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 80

Downloaded 4

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 (2/2)  18 ธ.ค. 62

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 80

Downloaded 6

กิจกรรมเสียงจากภาคีจานวน ๔ ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 105

Downloaded 7

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม มติสมัชชาสุขภาพฯ จำนวน 9 มติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 261

Downloaded 8