วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 263

Downloaded 45

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ24 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 206

Downloaded 42

แถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 129

Downloaded 36

สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2563

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 116

Downloaded 32

กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 79

Downloaded 30

หนังสือดีชวนอ่าน (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 70

Downloaded 24

เช้านี้ที่สมัชชาแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 69

Downloaded 27

พิจารณาระเบียบวาระ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 92

Downloaded 34

เปิดการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 181

Downloaded 26