กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาว อัสมะ  ตันหยงดาโอะ

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1425

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย สมพวง  สีสิน

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1418

Downloaded 

ตอบโจทย์  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจาการรับบริการสาธารณสุข ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1418

Downloaded 

ทีวีชาวบ้าน ตอน เบิกฟ้า ลุ่มน้ำโขง ที่เชียงของ

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1415

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย รุ่งฤทธิ์  เรืองรุ่ง

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1412

Downloaded 

ส่งเสริมมาตรา12 แห่ง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1407

Downloaded 

สกู๊ปเวทีสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1402

Downloaded 

สวรรค์เป็นจริงที่นามะเฟือง

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1397

Downloaded 

แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน infographic video

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1389

Downloaded 

รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 สมัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1385

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต วันที่18 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1383

Downloaded 

ศาสตร์พระราชากับการกู้วิกฤติชาติ ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1382

Downloaded