สุนทรพจน์ โดย ดร.นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1091

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษ โดย รมตกระทรวงสารธารสุข พณท่าน วิทยา บุรณศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1087

Downloaded 

Setting a clear and ambitious global policy 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1069

Downloaded 

เวทีการให้ข้อมูลสาธารณะ “สิทธิแม่ลูก VS นมผงหมื่นล้าน 21 ธ.ค. 59 ตอน 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1052

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดยนพ วันชาติ   ศุภจัตุรัส

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1012

Downloaded 

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2557 ตอนที่ 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1008

Downloaded 

Enneagramนพลักษณ์(214)เช้า 18 12 55 ตอนที่ 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1001

Downloaded 

สัมภาษณ์พิเศษ คุณรสนา โตสิตระกูล  ในงาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 995

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย คุณชุติมา  ประสบผลพาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 977

Downloaded 

การประชุมประชาพิจารณ์นร่างพะราชบัญญัติการวิจัยในคน ช่วงที่ 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 971

Downloaded