พิธีเปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 วันที่ 24 ธันวาคม 2557  (รูปแบบ HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 667

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายสองศรี  แสงศรี

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 667

Downloaded 

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2 บ้าน-วัด-โรงพยาบาล..พระสงฆ์ไทยในวิกฤตสุขภาวะ 8 พ.ค. 60

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 664

Downloaded 

Parallel Session 3 (3/5)

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 662

Downloaded 

Parallel Session 10 (2/3)

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 657

Downloaded