เสวนา ห้อยเท้า เล่าธรรม ลานสมัชชา วันที่ 25 ธันวาคม 2557 (รูปแบบ HD) ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 891

Downloaded 

เปิดโลกเปิดเล่มกับหนังสือ ''เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตร ชวนคิด ต่อยอด

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 888

Downloaded 

Setting a clear and ambitious global policy 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 888

Downloaded 

Parallel Session 12(2/3)

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 884

Downloaded 

เสวนา เปิดตัวForum ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 22 ธ.ค. 59 ตอน 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 882

Downloaded 

กรณีศึกษาฯ พรจากฟ้า เติมหัวใจครั้งที่6

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 881

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดยนายชัยวุฒิ เกิดชื่น

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 876

Downloaded 

ประชุมวิชาการ การจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 873

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5 2556 ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 869

Downloaded 

เตรียมความพร้อมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 863

Downloaded