ภาพบรรยากาศ งานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2047

Downloaded 

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ17 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2045

Downloaded 

พลังพยาบาลชุมชน สร้างขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2043

Downloaded 

เขาไม้แก้วน่าอยู่ ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2026

Downloaded 

บ้านหลุมหิน หมู่บ้านถูกภิพากษา ตอน 1

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2025

Downloaded 

เหมือนอยู่คนละโลก: ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2019

Downloaded 

ออกห้องน้ำ ต้องล้างมือ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2019

Downloaded 

แผนยุทธศาสตร์ ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมในเทคโนโลยี

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2016

Downloaded 

Spot TV สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ที่ ไบเทค บางนา A

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2015

Downloaded 

เมืองน่าอยู่ ตอนที่7 อุดรธานีแดนมรดกโลกตอนที่2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2014

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย วิรัช   โต๊ะถม

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2014

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย กิติภัทร์ อนันตเมธากุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2011

Downloaded 

ปรัชญา แนวคิด และจิตวิญญาณของสมัชชาสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ14 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2009

Downloaded