สิทธิการตายอย่างสงบ ทางเลือกอันชอบธรรมของผู้ป่วย?

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2669

Downloaded 

เมืองน่าอยู่ ตอนที่10 หนองคาย เมืองมหัศจรรย์พญานาค

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2669

Downloaded 

Humanize in Palliative and End of Life Care โดย ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2668

Downloaded 

ปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2666

Downloaded 

Statute on the national health system 2009

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2659

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ อดิศร พวงชมภู

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2655

Downloaded 

Country Presentation on Experiences on the HIA By Assoc. Prof. Dr. Nussaraporn Kessomboon

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2654

Downloaded 

National health assembly

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2651

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สุพจน์   สงวนกิตติพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2648

Downloaded 

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัดน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2624

Downloaded 

รวมพลังสร้างสุข ตอน ระดมพลังความคิดสร้างสุข ชาวอืสาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2621

Downloaded 

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ คุณนันทินี มาลานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2605

Downloaded 

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2597

Downloaded 

การสัมมนาการควบคุมสินค้าแร่ใยหิน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2587

Downloaded