9ปีวิชชาการ หมวดย่อย

เวที : CHIA เครื่องมือเสริมสิทธิชุมชน วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 729

Downloaded 

เวที : CHIA เครื่องมือเสริมสิทธิชุมชน วันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 613

Downloaded 

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม งาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. โดย ดร.วิทยา จันทร์แดง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 556

Downloaded 

สัมภาษณ์พิเศษ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ในงาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 516

Downloaded