ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว หมวดย่อย

สารคดีชีวิต ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3115

Downloaded 

บทเพลงจากหงา คาราวาน-ปิดงานโดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2630

Downloaded 

งานด้านสาธารณสุขและสังคม ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2341

Downloaded 

เสวนา 100 ปี ชีวิตพ่อเสม ให้อะไรกับสังคมไทยบ้าง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2312

Downloaded 

บทเพลงและดนตรี จาก วงคีตาญชลีและ ไก่แมลงสาป

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2230

Downloaded 

งานด้านบริการจัดการและนิติบัญญัติ ของหมอเสม

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1927

Downloaded 

เพลงอยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1788

Downloaded 

ประกาศเกียรติคุณของหมอเสม ทีมีต่อสังคมไทยฯ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1736

Downloaded 

เพลงหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1732

Downloaded 

เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1729

Downloaded 

แถลงข่าว ๑คนยืนหยัด ๑ศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1614

Downloaded 

ครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1593

Downloaded 

ครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ตอนที่ 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1517

Downloaded 

ครบรอบ 1 ปี ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ตอนที่ 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1448

Downloaded