สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5154

Downloaded 

Think ต่างการเมือง : ประชาธิปไตยแบบเปิดหูเปิดตา 30 ก.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ13 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 718

Downloaded 

บรรยายธรรมเรื่อง เป็นมิตรกับความตาย (2/3)

ชมล่าสุดเมื่อ14 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1406

Downloaded 

เป้าหมายในการป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อของประเทศ  infographic video

ชมล่าสุดเมื่อ15 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 12317

Downloaded 

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่1  13 ธ.ค. 2561 ห้องประชุม1  (ช่วงบ่าย)

ชมล่าสุดเมื่อ16 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 160

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย อนุวัตร แก้วเชียงหวาง

ชมล่าสุดเมื่อ16 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1742

Downloaded 

ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ชมล่าสุดเมื่อ16 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 14398

Downloaded 

การตูน ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

ชมล่าสุดเมื่อ16 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5496

Downloaded 

ประชุมวิชาการถอดรหัส เมืองใหญ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2557  ( รูปแบบ HD )

ชมล่าสุดเมื่อ17 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 534

Downloaded 

สารคดี ชีวิตออกแบบได้ ตอน ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

ชมล่าสุดเมื่อ18 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1417

Downloaded 

ประชุมวิชาการ ความไม่เป็นธรรม ใครทำ?

ชมล่าสุดเมื่อ19 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 860

Downloaded