ธรรมนูญสุขภาพ หมวดย่อย

เสวนา หาทางออก ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหาย –ขอนแก่น

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1505

Downloaded 

คลิปรายการ คลายปม ดร.เจิมศักดิ์ & อ.วันชัย

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1796

Downloaded 

ผู้บริโภคยุคใหม่... รู้ทันสิทธิ รู้ทันสื่อ 29 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 653

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพตำบลริมปิงเส้นทาง

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2425

Downloaded 

เสวนา สาระสำคัญ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ตอน2

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1473

Downloaded 

กม.คุ้มครองผู้ป่วย ประสบการณ์ต่างแดน:เรียนรู้และเข้าใจก่อนตัดสินใจ

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1307

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3497

Downloaded 

จากชาติสู่พื้นที่...เพื่อชุมชนสุขภาวะ 29 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 661

Downloaded 

รายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3005

Downloaded 

สุขภาพทางปัญญา... จากหลักการสู่ปฏิบัติการในระบบสุขภาพ 29 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 715

Downloaded 

อำนาจหน้าที่ กรรมการ และงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1632

Downloaded 

การเสนอธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สู่สภานิติบัญญัติฯ 2 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 450

Downloaded 

สานพลัง สร้างระบบสุขภาพพึงประสงค์ // สรุปและปิดประชุม  30 ก.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 615

Downloaded 

วีดิทัศน์ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 985

Downloaded 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่2

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1190

Downloaded