คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) หมวดย่อย

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/56 (25 มกราคม 56 ) ตอนที่ 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ17 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 724

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562 26 เม.ย. 62 ตอนที่ 3/4

ชมล่าสุดเมื่อ21 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 160

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2562 23 ส.ค. 62 ตอนที่ 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ41 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 20

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 2/2562 26 เม.ย. 62 ตอนที่ 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 203

Downloaded 

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2557 ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 759

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พ.ย. 61 ตอนที่ 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 96

Downloaded 

ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2557 ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 651

Downloaded 

คสช. เสวนาในประเด็น สุขภาวะชาวนา ปัญหา พัฒนาการ และการขับเคลื่อน ช่วงที่ 2/4

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1199

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 3/5

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4

Downloaded 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 29 พ.ย. 62 ตอนที่ 4/5

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5

Downloaded