เวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา (HIA Case Conference) กรณีศึกษาที่ 1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ท่าศาลา เชฟรอนประเทศไทย ตอนที่ 4

* * *HIA เวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา เชฟรอน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช* * *
Facebook
download

เวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา (HIA Case Conference)
กรณีศึกษาที่ 1
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

นำเสนอ กระบวนการและผลการศึกษาเอชไอเอชุมชน
วิทยากร โดย

ระบบนิเวศน์เฉพาะของอ่าวท่าศาลา
โดย อาจารย์วิชาญ เชาวลิต ประธานเครือข่ายรักบ้านเกิดท่าศาลา

“ดอน” ในอ่าวท่าศาลา
โดยคุณเจริญ โต๊ะอิแต ชาวประมงและรองประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านในทุ่ง

ความหลากหลายและความสมบูรณ์ของอ่าวท่าศาลา
โดย คุณทรงวุฒิ พัฒแก้ว นักศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพและรายได้
โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล นักปฏิบัติการเอชไอเอชุมชน

ผลกระทบต่อชาวประมงจากโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก
โดย คุณสุพร โต๊ะเส็น นายกสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ่าวท่าศาลา

ข้อเสนอต่อการคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหาร
โดย วิทยากรทุกท่าน
เปรียบเทียบระเบียบวิธีวิทยาการประเมินผลกระทบของ EHIA กับระเบียบวิธีวิทยาเอชไอเอชุมชน และ ข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารายงานอีเอชไอเอของ คชก.
โดย ศ.ดร.นพ.นพชัย สิทธิศรัณย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ดำเนินรายการ โดย คุณประพจน์ ภู่ทองคำ

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Nov 12

จำนวนผู้ฟัง:  1549

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(315 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)