เวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา (HIA Case Conference) กรณีศึกษาที่ 1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ท่าศาลา เชฟรอนประเทศไทย ตอนที่ 2

* * *HIA เวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา เชฟรอน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช* * *
Facebook
download

เวทีเรียนรู้เอชไอเอผ่านกรณีศึกษา (HIA Case Conference)
กรณีศึกษาที่ 1
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ขั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
จัดโดย เครือข่ายนักวิชาการเอชไอเอ (HIA Consortium) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
นำเสนอวิเคราะห์ กระบวนการ EHIA และสรุปมติการประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
โดย คุณสมพร เพ็งค่ำ 
ผอ.ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล นักปฏิบัติการเอชไอเอชุมชน
การเปิดเผยรายงานอีเอชไอเอต่อสาธารณะ
โดย คุณสุรชัย ตรงงาม ผู้อำนวยการโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม
กระบวนการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ 
(Public Scoping)
โดย รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการประเมินผลกระทบในมิติการเลือกพื้นที่ ใช้ประโยชน์พื้นที่และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคใต้
โดย คุณภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

ดำเนินรายการโดย
อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพย์ยากรศาสตร์ ม.มหิดล

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Nov 12

จำนวนผู้ฟัง:  1224

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   HIA (Health Impact Assessment)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(301 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)