รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 กันยายน 2563 ตอน การเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ การสื่อสาร New_Normal ชาติพันธุ์ สุขภาวะสตรี ศิลปะการสื่อสาร สร้างการเปลี่ยนแปลง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1616

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1734

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1720

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1206

โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ระดับอำเภอและจังหวัด ได้เปิดตัววีดีทัศน์การเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง " ศิลปะการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง" เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาล่ามชุมชนชาติพันธุ์และนักสื่อสารสุขภาวะในยุค New Normal ที่สะดวกแก่สตรีชาติพันธุ์ในการรับการอบรม โดยมีเนื้อหาเป็นการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการสื่อสารทั้งในด้านใจ วาจา และกาย โดยเชื่อมกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังดูคลิป ทดสอบตัวเอง วีดีทัศน์ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ของเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาสังคมที่นี่โดยหวังให้เป็นการเรียนรู้สาธารณะที่สามารถขยายการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ไปในวงกว้าง

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  1666

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(96 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)