รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 กันยายน 2563 ตอน การฝึกอบรม "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง จิตอาสา ปลูกป่า ป้องกันไฟป่า สัตว์ป่า พันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูป่า ไฟป่า* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1652

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการฝึกอบรม "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ที่โรงแรมคงการ์เด้นวิวรีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย และมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกับนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำข้อมูลด้านการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ให้แก่ประธานในพิธีและผู้ร่วมรับการอบรมอีกด้วย

ด้านนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดทำ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ ซึ่งปัญหาไฟป่าได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ โดยสาเหตุของการเกิดไฟป่าล้วนเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหายและเสื่อมโทรมลง ดังนั้น การฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย การรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยจัดการอบรมในมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ได้มอบในคราวการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563ที่ผ่าน และได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญระดับพื้นที่ ที่จะสามารถช่วยสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผลักดันนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ด้วยอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  1152

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(88 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)