รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 22 กันยายน 2563 ตอน การขับเคลื่อนสภาลมหายใจแม่ฮ่องสอน : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน สภาลมหายใจ ไฟป่า หมอกควัน PM2.5 ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ลดการเผา เรียนรู้สู้โควิด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1653

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัชชาพลเมือง แม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนจากโครงการ 4PW ปี 2563 ได้จัดเวทีสมัชชาพลเมือง แม่ฮ่องสอน สานพลัง เรียนรู้สู้โควิด ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพื่อเปิดพื้นที่กลาง ระดมการมีส่วนร่วมจาก แกนนํา ทุกภาคส่วน(ภาครัฐ/เอกชน อปท./ ภาคีเครือข่ายภาคสังคม ภาควิชาการ) รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยมีวงประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับพื้นที่กลางสภาลมหายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีความคิดเห็นออกมา 4 ประเด็นได้แก่ ทุนเดิมการจัดการไฟป่าและหมอกควัน , ประเด็นข้อค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา , ข้อเสนอแผนขับเคลื่อนงานสภาลมหายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดการเผา ลด PM 2.5 ที่มีความเชื่อมโยงถึงความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนและส่งผลต่อสุขภาพ , กลไก และกลยุทธ์ รูปแบบการดำเนินงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  734

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(80 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)