รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 17 กันยายน 2563 ตอน แนวคิดการหนุนเสริมวิชาการในการขับเคลื่อนงานสังคมสูงวัยภาคเหนือตอนบน : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ สังคมสูงวัย Active_Aging สื่อสุขภาวะ สมัชชาสุขภาพล้านนา ผู้สูงอายุ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1564

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1686

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1653

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1613

วันที่ 17 กันยายน 63 ที่โรงแรมกรีนนิมมาน สถาบันบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย เพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี (Active Aging) นำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และสมัชชาสุขภาพล้านนา ได้จัดประชุมสรุปงานและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป โดยมีคณะทำงานจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และภาคี เข้าร่วม 15 คน ในที่ประชุมนอกจากจะมีการายงานผลการดำเนินงานโครงการแล้วยังได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนากลไกและกระบวนงานวิชาการเพื่อหนุนเสริมในระดับพื้นที่ชุมชน โดยให้มีลักษณะเป็นงานวิจัยพื้นฐาน ร่วมกับวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไปพร้อมๆกับการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมอีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Oct 20

จำนวนผู้ฟัง:  518

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(71 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)