รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 4 สิงหาคม 2563 ตอน เชียงรายฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง จิตอาสา ภัยพิบัติ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ รับมือกับภัยพิบัติ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 28

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 23

จังหวัดเชียงรายพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติด้วยการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราน เมื่อเช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ.หอประชุม โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ถนนเชียงของ-บ้านโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย และอำเภอเชียงของ โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และเครือข่าย โดยมี กำลังพลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเชียงของเข้ารับการฝึกอบรมกว่า 400 คน สำหรับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเชียงของในครั้งนี้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที เพราะภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อน เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรต้องเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล และอุปกรณ์ต่างๆ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยท้องถิ่นละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ในการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ อำเภอเชียงของได้พิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงของ ทั้ง 8 แห่งมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการฝึกอบรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  125

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)