รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 31 กรกฎาคม 2563 ตอน อบรมความรู้โรคระบาด COVID-19 เสริมศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน COVID-19 ล่ามชุมชน สตรีชาติพันธุ์ นักสื่อสารสุขภาวะ ชาติพันธุ์ โรคระบาด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 28

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 26

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลปางมะผ้า แกนนำนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสตรีชาติพันธุ์ไทใหญ่ ลีซู ลาหู่ กะเหรี่ยง จาก 15 หมู่บ้านในอำเภอปางมะผ้า จำนวนกว่า 30 คน ได้มาเรียนรู้วิชาสาธารณสุขพื้นฐาน วิชาการจัดการสุขภาพชุมชน และวิชาโรคไช้เลือดออกและโรคระบาด ไวรัส COVID-19 ซึ่ง 3 วิชานี้ เป็นชุดวิชาที่ล่ามชุมชน หรือนักสื่อสารสุขภาวะชาติพันธุ์อำเภอปางมะผ้า จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยได้รับการถ่ายทอดจากแพทย์พยาบาลบุคลากรจากโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายภาคสุขภาพประชาชน (Non-Health Sector) ที่สามารถทำงานสุขภาวะเชิงรุกในพื้นที่ร่วมกับการทำงานของหน่วยบริการสุขภาพได้อย่างสอดประสานกัน เป็นอีกหนึ่งความพยายามของการจัดการระบบสุขภาพหรือว่าสุขภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  108

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)