รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 28 กรกฎาคม 2563 ตอน ขอนแก่น เปิดอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน ยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ ปราบปรามยาเสพติด* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 83

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 80

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 75

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 77

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 เพื่อให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดระดับลง ทุกภาคส่วนได้เร่งรัดการดำเนินงานเน้นการลดผู้เสพ/ ผู้ติด ยาเสพติดเป็นมาตรการหลักในการบำบัดฟื้นฟู ทั้งในรูปแบบค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังมีการให้ความรู้ทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นการฝึกอาชีพ การให้คำแนะนำ การพัฒนาผู้เข้าค่ายให้มีภูมิคุ้มกันและป้องกันตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากพิษภัยของยาเสพติด

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแล้วนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบที่เหมาะสมโดยกำหนดจัดอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดขอนแก่นรุ่นที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อรองรับการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ค้นพบจากอำเภอต่างๆ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู สำหรับหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย การบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ระยะเวลา 9 วัน การฝึกทักษะอาชีพ ระยะเวลา 3 วัน รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 12 วัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรชุมแพ สถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน มณฑลทหารบกที่ 23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และสถานประกอบการภาคเอกชนที่ยินดีรับผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษเข้าทำงานซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติตามพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางจิรประภา ศิริสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านบริการทางวิชาการ ) พร้อมด้วยนางเกื้อกูล เพ็ชรสันทัด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ ร่วมกับผู้ตรวจการ รพ.ศรีนครินทร์ ผู้แทนคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มข. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัว ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านฝาง รอง ผอ.รร.บ้านบะยาว สสอ.บ้านฝาง และ ตัวแทน จนท.รพ.บ้านฝาง ได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดเตรียมการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. บังเกิดผลดีและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องในวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เป็นวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  375

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)