รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 25 กรกฎาคม 2563 ตอน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารชุมชนชาติพันธุ์ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ชาติพันธุ์ ความมั่นคงทางอาหาร ชนเผ่าพื้นเมือง ภูมิปัญญาอาหาร สมุนไพร* * *
Facebook
download

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด็นท์ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมโภชนาการ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อสำรวจพื้นที่และเครือข่ายองค์กรที่มีการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารชุมชนชาติพันธุ์ ให้มีการเชื่อมโยงแนวทางการขับเคลื่อนงานในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารขึ้น ในงานนี้มีผู้แทนงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน โดยทางพื้นที่แม่ฮ่องสอนได้พัฒนาการเรียนรู้แก่สตรีที่เข้ามาเป็นแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาอาหารและสมุนไพรชาติพันธุ์ เพื่อนำไปใช้กับตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คนไข้ของโรงพยาบาลในพื้นที่อีกด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  369

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(11 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)