รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 กรกฎาคม 2563 ตอน เครือข่ายสตรีพิการ อำเภอปางมะผ้า-อำเภอปาย : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน คนพิการ เครือข่ายสตรีพิการ อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ เบลล์ วิลล่ารีสอร์ท ปาย แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น มีคนพิการผู้ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากศูนย์บริการคนพิการ จากอำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม กว่า 50 คน โดยในงานนอกจะมีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพและภาวะการเป็นผู้นำสตรีพิการ การบรรยายในหัวข้อ การเสริมพลังเครือข่ายองค์กรสตรีพิการ การบรรยายหัวข้อ แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมคนพิการแล้ว ยังมีการเสวนาเรื่อง ส่งเสริมคุ้มครองพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี และเครือข่ายสตรีพิการ การเสริมสร้างสตรีพิการและเด็กพิการ ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และแกนนำชมรมดอกรักกลางใจปาย ซึ่งเป็นชมรมที่ดูแลคนพิการทางจิต มาร่วมแลกเปลี่ยนอภิปรายกันในหลายเรื่อง เช่น หลักการทำงานที่ต้องมีทั้งการจัดการเชิงระบบ โครงสร้าง มีกลยุทธ์ที่ดี มีจิตวิญญาณ และต้องมีฐานข้อมูล มีงานวิชาการและสื่อสารมวลชนประกอบ นอกจากนี้ต้องมีพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องในการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยมองว่าเขามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนอื่นๆ คนพิการมิได้เกิดมาชดใช้กรรม แต่เกิดมาสร้างสรรค์กรรมดีได้เช่นคนทั่วไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  372

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(14 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)