รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 21 กรกฎาคม 2563 ตอน เชียงรายไม่ประมาท รุกตรวจคัดกรองป้องกันCovid-19 ข้ามจังหวัด : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง เฝ้าระวังโรค Covid-19 ตรวจคัดกรอง คณะกรรมการโรคติดต่อ* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 89

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 83

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 76

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 386

เชียงรายไม่ประมาท รุกตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากระยองโดยรถโดยสาร ป้องกันและเฝ้าระวังโรค Covid-19 ข้ามจังหวัด

เช้าวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มอบให้ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงราย โดยฝ่ายปกครองอำเภอเทืองเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย สนธิกำลังร่วมตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากจังหวัดระยองที่เดินทางกลับมาโดยการโดยสารรถประจำทาง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้ามจังหวัด จากสถานการณ์ที่มีชาวต่างประเทศติดเชื้อโควิด 2019 เข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถโดยสาร ระยอง - เชียงราย ในวันนี้ มีทั้งหมด 3 เที่ยว มีจำนวนผู้ที่โดยสารมาด้วยในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 10 ราย โดยจากการคัดกรองเบื้องต้น พบว่า ผู้โดยสารทุกรายไม่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ และยังได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพร้อมประวัติการเดินทาง รวมทั้งให้ข้อมูลที่พำนักเป็นอย่างดี ซึ่งไม่มีผู้โดยสารมีประวัติการเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง (โรงแรม D VAREE, ห้าง PASSIONE (แหลมทอง) และห้างเซ็นทรัลสาขาระยอง ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้ประกาศมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้รายงานตัวพร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง ที่ด่านคัดกรองตามที่จังหวัดเชียงรายกำหนด หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหาผู้ที่มีประวัติเสี่ยง โดยผู้ที่มีประวัติความเสี่ยง ต้องกักตัวแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วันอย่างต่อเนื่องต่อไป หากพบว่ามีอาการป่วยให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยทันที ซึ่งสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19ได้แพร่ระบาดไปสู้หลายประเทศ และมีแนวโน้วจะรุนแรงขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากการไอ-จามใส่กัน และสัมผัสใกล้ชิดกัน วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนตัวเอง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงไปในที่สาธารณะที่มีผู้คนแออัด และจังหวัดเชียงรายไม่พบผู้ป่วยใหม่มาเป็นเวลา110วันแล้ว ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายจึงเฝ้าคุมเข้ม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังตามแนวชายแดนทุกจุดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบข้ามมาในประเทศอย่างจริงจัง

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Aug 20

จำนวนผู้ฟัง:  372

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)