รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 1 มิถุนายน 2563 ตอน โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นรับมอบการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ COVID-19 ไวรัสโคโรนา โควิด-19 PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท จากนายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และมอบส่งต่อให้แก่นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบเงินตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 770 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชนและเพื่อร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล จำนวน 39 แห่งเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้การมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลให้อีก 38 แห่งให้ครบ 77 แห่งตามเป้าหมาย
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดขอนแก่นมอบเงินบริจาคกว่า 3 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(28 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคกว่า 3 ล้านบาท ช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปจัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HV จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมอบผ่านทางจังหวัดขอนแก่นไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 500,000 บาท โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 200,000 บาท โรงพยาบาลอำเภอบ้านไผ่ , อำเภอพล , อำเภอชุมแพ , อำเภอหนองเรือ , อำเภอน้ำพอง และอำเภอหนองสองห้อง รวม 6 อำเภอๆ ละ 200,000 บาท โรงพยาบาลอำเภอภูเวียง , อำเภอสีชมพู , อำเภอกระนวน , อำเภออุบลรัตน์ , อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านแฮด รวม ๖ อำเภอๆละ 100,000 บาท และโรงพยาบาลอำเภอมัญจาคีรี , อำเภอชนบท , อำเภอแวงน้อย , อำเภอบ้านฝาง , อำเภอแวงใหญ่ , อำเภอเปื่อยน้อย , อำเภอเขาสวนกวาง , อำเภอภูผาม่าน , อำเภอซำสูง , อำเภอโคกโพธิ์ไชย , อำเภอหนองนาคำ อำเภอโนนศิลา และอำเภอเวียงเก่า รวม 13 อำเภอๆ ละ 50,000 บาท รวมมอบเงินให้กับโรงพยาบาล 27 แห่ง เป็นเงิน 3,150,000 บาท

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Jun 20

จำนวนผู้ฟัง:  33

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(10 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)