รายการ THE STANDARD Daily : ทั่วโลกประชุมสภาอย่างไรท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

* * *THESTANDARDDailyXสถาบันพระปกเกล้า TheStandardDaily TheStandardCo TheStandardTH StandUpForThePeople สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วีระศักดิ์_พุทธาศรี ชลัท_ประเทืองรัตนา* * *
Facebook
download

ทั่วโลกประชุมสภาอย่างไรท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการพิจารณาคดีที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบไป และชวนพูดคุยถึงการประชุมสมัชชาอนามัยโลกคืออะไร เวทีระดมความคิดเพื่อรับมือกับการระบาดกลายกลายเป็นเวทีแสดงบทบาททางการเมืองได้อย่างไร

THE STANDARD Daily X สถาบันพระปกเกล้า
คุยสดกับ ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

THE STANDARD Daily X สถาบันพระปกเกล้า
ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทาง Facebook Live และ YouTube Live ของ Thestandardth

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  5th Jun 20

จำนวนผู้ฟัง:  352

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(58 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)