“เสียงตามสาย” เครื่องมือกระจายข่าวในชุมชน เพื่อสู้วิกฤติโควิด-19 ตอนที่ 2 ห่างกันสักพัก (ที่มา : Happinet Club)

* * *เสียงตามสาย เครื่องมือกระจายข่าวในชุมชน ไวรัสโคโรนา สู้ภัยโควิด COVID-19 HappinetClub สสส. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ระยะห่างทางกาย ระยะห่างทางสังคม* * *
Facebook
download

ขอขอบคุณ สสส.,มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และ https://happinet.club/

Happinet Club เป็นแหล่งรวมความรู้และเครื่องมือพร้อมใช้สำหรับภาคีคนทำงานด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดทำโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือ สำนัก 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีภารกิจในการเสริมสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

“เสียงตามสาย” เครื่องมือกระจายข่าวในชุมชน เพื่อสู้วิกฤติโควิด-19
ตอนที่ 2 ห่างกันสักพัก เป็นคลิปที่เน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นที่เกิดการรวมตัวกันไปเที่ยวงานบุญหมอลำ หรือ จับกลุ่มในหมู่บ้าน ให้รู้จัก social distancing ห่างกันสักพัก เพื่อลดการแพร่และรับเชื้อสู่กัน

ติดตาม “เสียงตามสาย” เครื่องมือกระจายข่าวในชุมชน เพื่อสู้วิกฤติโควิด-19 ได้ทาง https://happinet.club/2020/03/29/เสียงตามสาย-เครื่องมื/

สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ยังไม่ดูรุนแรง และยังเป็นข่าวที่มาจากต่างประเทศเป็นหลัก สำหรับประเทศไทยก็จะมีบ้างในศูนย์กลางประเทศคือ กรุงเทพ หรือจังหวัดใหญ่ ๆ “ส่วนชาวบ้านอยู่ห่างไกลไม่ได้แออัดไม่ได้ไปไหนอากาศก็ร้อนเชื้อน่าจะมาไม่ถึงหรอกบ้านนอก” นี่เป็นความคิดของชาวบ้านที่โสเหล่กัน

จนกระทั่งรัฐบาลประกาศปิดสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง โรงงานเริ่มปิด บริษัทเริ่มปิด คนงานรายวันไม่มีเงินรายได้ ตัดสินใจกลับบ้านนอก จังหวัดอุบลราชธานีจึงมีลูกหลานเดินทางกลับบ้านนอกจำนวนมาก รวมถึงแรงงานลาวที่ต้องมาข้ามด่านที่จุดผ่อนปรนชายแดนตามหมู่บ้าน และ จุดผ่านแดนถาวรที่ช่องเม็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างรับมือไม่ไหว ทั้งการตรวจคัดกรองคนไทยคนลาว การกักตัว การจัดเตรียมพื้นที่

ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่จึงจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร และ ส่งข้อความเพื่ออัพเดทสถานการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเน้นการตั้งรับและหน่วยงานก็หวั่นวิตกอุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงาน แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนทำผลิตสื่อเพื่อสื่อสารให้ชาวบ้านได้เข้าใจเพื่อดูแลตัวเองท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ไม่มีวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อมีญาติพี่น้องกลับมาจากกรุงเทพ หรือจากต่างประเทศ

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน เป็นหนึ่งในเครือข่ายการทำงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. จึงได้ระดมความคิดเห็นกับเครือข่ายและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน และเห็นว่าควร จัดทำสปอตวิทยุ ที่มีข้อมูลที่สั้น กระชับ สื่อสารได้ในวงกว้าง มุ่งเน้นไปที่คนในชุมชนได้รับฟัง ใช้ภาษาพื้นถิ่นเป็นหลัก คือ ภาษาอีสาน ฟังง่ายไม่น่าเบื่อแต่ได้สาระความรู้ ผู้นำในชุมชนใช้ง่ายและเปิดได้บ่อยครั้งโดยใช้หอกระจายข่าวในหมู่บ้านที่มีอยุ่แล้วเป็นตัวกระจายหลัก สามารถใช้คลิปเสียงเปิดคั่นเวลาก่อนที่จะมีการประกาศข่าวในหมู่บ้าน ซึ่งทำประจำทุกวันอยู่แล้ว

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  14th Apr 20

จำนวนผู้ฟัง:  50

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ไฟล์เสียงอื่น ๆ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(10 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)