รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 31 มีนาคม 2563 ตอน มาตรการต้าน COVID-19 ในมุมมองผู้นำเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอ : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ COVID-19 ปะโอ เฝ้าระวังโรค ชาติพันธุ์ ระยะห่างทางสังคม Social_Distancing กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ปะโอ แรงงานพลัดถิ่น* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คุณกันตพงศ์ จองนัน ผู้นำเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอในประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานสานใจสานพลังแม่ฮ่องสอนถึงมาตรการต้าน COVID-19 ที่ภาครัฐประกาศออกมาหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็น การกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง , การจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) , การประกาศให้แรงงานพลัดถิ่นในกรุงเทพเดินทางกลับภูมิลำเนา เป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องเรียนรู้และปรับตัว ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย หากแต่จำต้องมีการสื่อสารเป็นภาษาชาติพันธุ์เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก ขณะเดียวกัน มาตรการที่ให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านกลับถิ่นฐาน มีผลกระทบทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปรวมกันที่ด่านชายแดนต่างๆ ซึ่งการรวมตัวกันมากๆเช่นนั้นอาจจะนำสู่การแพร่เชื้อได้ รัฐและหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงควรเข้าไปดูแลตามด่านชายแดนให้มากขึ้น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Apr 20

จำนวนผู้ฟัง:  42

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(8 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)