รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 5 มีนาคม 2563 ตอน เชียงราย ประชุม Warroom “เข้มข้น ปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ”: อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ไฟป่า หมอกควัน ทรัพยากรธรรมชาติ จุดความร้อน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5* * *
Facebook
download

กองทัพภาคที่ 3 ร่วม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ประชุม Warroom “เข้มข้น ปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ”

พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เมื่อเช้าวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 17 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับจังหวัดเชียงราย ในห้วงระหว่างวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดบริเวณตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย และสถานีตรวจวัดบริเวณตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย มีค่า PM 2.5 อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยข้อมูลจากดาวเทียม พบว่า เกิดจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 12 จุด ในพื้นที่ ตำบลวาวี ตำบลท่าก๊อ และตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย โดยในห้วงเวลาดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวและข้าวโพด และจัดนิทรรศการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ อีกทั้ง มทบ. 37 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 และ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย วิทยุชุมชนท้องถิ่นของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเครือข่ายฯได้ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เคาะประตูบ้าน พร้อมทั้งแจ้งเตือนค่าคุณภาพอากาศและจุดความร้อนรายวันทุกวัน เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น เน้นสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายยังได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร ปฏิบัติการดับไฟ ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ฉีดล้างถนน จัดกำลังพลเตรียมปฏิบัติการดับไฟทันทีที่เกิดเหตุ ตรวจวัดค่าควันดำของรถบรรทุกและรถโดยสาร โรงงานอุตสาหกรรมที่มีปล่องควัน และดำเนินคดีกับผู้ทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.จราจรฯ ไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศ "60 วัน ปลอดการเผา" ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงรายครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง ต้องระวางโทษจำคุก 1 - 30 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 - 3,000,000 บาท ผู้ที่ชี้เบาะแสจนนำไปสู่การดำเนินคดีได้ จะได้รับรางวัลนำจับตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  12th Mar 20

จำนวนผู้ฟัง:  44

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(7 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)