รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน พลังผู้บริโภค รู้เท่าทันยาชายแดน : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ยาชายแดน คนชายขอบ พลังผู้บริโภค รู้เท่าทัน ความเสี่ยงต่อสุขภาพ* * *
Facebook
download

ผลกระทบต่อการใช้ยาอันตรายเมืองชายแดนของประชาชน ในพื้นที่จากการลักลอบนำเข้ามาของยา จึงเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งของพี่น้องประชาชนคนชายขอบ “ยาชายแดน ไม่ใช่เรื่องของคนชายขอบพื้นที่ชายแดนแต่เพียงอย่างเดียว ยาที่เป็นปัญหาเหล่านี้ถูกลักลอบขนข้ามแดนมาและกำลังคืบคลานเข้ามาถึงชุมชนกลางหมู่บ้านในเขตเมือง” ตลอดเวลา

จึงเกิดเวทีประชุมสภาผู้บริโภค จ.เชียงราย ประจำปี 2563 ขึ้น ด้วยพลังผู้บริโภค รู้เท่าทัน “ยาชายแดน” เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดประชุมโดย นายสนั่น เนตรสุวรรณ ประธานสภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย ร่วมกับนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนชัย ฟูเฟื่อง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมและสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลกระทบจากการใช้ยาชายแดนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นการลักลอบเข้ามาของยาผิดกฎหมาย ตามอำเภอชายแดน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จากนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน จากภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐฯ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย - เครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ องค์กรร่วมจัด คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) – เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย - และศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย.

เพราะเนื่องจากสังคมไทยตอนนี้พบว่ายาที่มีอันตรายไม่เหมาะสมในการใช้ ประชาชนกลับเข้าถึงกันได้ง่ายมาก ขณะที่ยาที่จำเป็นพื้นฐานที่มีคุณภาพกลับพากันเข้าถึงได้ยากด้วย สาเหตุต้องการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยของตนเอง หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ ใช้แล้ว “ติด” ต้องเรียกหา ส่วนใหญ่พบมีสารเจือปน ขาดความรู้อย่างเพียงพอ ถูกหลอกให้ใช้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งสังคมไทยขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขาดการปราบปรามบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนักรู้ด้วยซึ่งพบว่ายังมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะการใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีผู้ป่วยสุขภาพทรุดโทรมลงเพราะผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์ เพราะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติยังไม่ชัดเจน จำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือในการจัดการปัญหาสร้างเครือข่ายฯ ร่วมทำงานมากกว่าล้อมรั้วแก้ปัญหาเฉพาะในบ้านใครบ้านมัน เพราะถ้าระบบบ้านใครอ่อนแอกว่าจะทำให้ที่นั่นกลายเป็นแหล่งรังสำหรับพัก/สร้าง/ผลิตสินค้าเหล่านี้ แล้วลักลอบข้ามรั้วส่งให้ชุมชน ไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างได้ผลเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ชุมชนจะอยู่เย็นเป็นสุขต้องปลอดยาชายแดนด้วย “พลังผู้บริโภค รู้เท่าทันยาชายแดน” เท่านั้น

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  12th Mar 20

จำนวนผู้ฟัง:  33

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(5 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)