รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน การพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี : วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

* * *วิสุทธิ์_เหล็กสมบูรณ์ แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย สังคมสูงวัย กลไกรองรับสังคมผู้สูงวัย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ* * *
Facebook
download

โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมผู้สูงวัยเพื่อผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี (Active Aging) ในเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งดำเนินงานโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 ได้ประชุมหารือกับผู้แทนและเจ้าหน้าที่ อบต.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ โดยจะเริ่มจากการจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจระดับหมู่บ้านและตำบล จากนั้นจะได้มีการประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูลคืนกลับสู่ชุมชนเพื่อนำไปสู่การออกแบบเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบและกลไกรองรับสังคมผู้สูงวัยต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Mar 20

จำนวนผู้ฟัง:  12

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(2 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)