รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร่วมกันจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ตรุษจีน ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน วัฒนธรรมล้านนา เชื้อสายจีน กิจกรรมทางกาย* * *
Facebook
download

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร่วมกันจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมียนโลกสุดอลังการที่จังหวัดเชียงราย
องคมนตรี เปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก” ที่จังหวัดเชียงรายต่อเนื่องหลัง 15 วันนับจากวันตรุษจีนของทุกปี เพื่อให้พี่น้องอิ้วเมี่ยนทั้งในไทยและอิ้วเมี่ยนต่างประเทศได้พบปะกัน

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก ที่ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวไหนควร แซ่ว่าง ประธานมูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนประเทศไทย พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนชาวไทยเชื้อสายอิ้วเมี่ยนทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และในประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมงาน เพื่อพบปะเชื่อมความสัมพันธ์และหล่อหลอมความสามัคคีในกลุ่มชาติติพันธุ์อิ้วเมี่ยน ภายในงานได้จัดให้มีการเดินขบวนในชุดชนเผ่าอิ้วเมี่ยนจากประเทศต่าง ๆ เข้าสู่บริเวณงาน อย่างสวยสดงดงาม โดยบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ อลังการ คึกคัก คลุกเคล้าด้วยสีสันของการแต่งกายประดับประดาอย่างสวยงาม และยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ นิทรรศการเครื่องประดับทำจากวัสดุเงิน การแสดง การสาธิตวิถีชีวิต และการละเล่นประจำชาติพันธุ์ของอิ้วเมี่ยน การร้องเพลงอิ้วเมี่ยนดั้งเดิมและร่วมสมัย การประกวดธิดาอิ้วเมี่ยน ตลอดทั้ง การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนอีกด้วย

ทางด้าน นางสาวไหนควร แซ่ว่าง ประธานมูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนประเทศไทย กล่าวว่า อิ้วเมี่ยน หรือเย้า เป็นชนชาติเชื้อสายจีนเดิม ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่าเมี่ยน หรืออิ้วเมี่ยน ซึ่งแปลว่ามนุษย์ ถิ่นเดิมของเมี่ยนอยู่ทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ต่อมา การทำมาหากินฝืดเคืองและถูกรบกวนจากชาวจีน จึงได้พร้อมใจกันอพยพมาทางตอนใต้ เข้าสู่เวียดนามเหนือ ตอนเหนือของลาวและทางตะวันออกของพม่าบริเวณรัฐเชียงตุงและภาคเหนือของไทย หลังจากสงครามเวียดนามยุติลงในปี พ.ศ. 2518 ได้มีอิ้วเมี่ยนอพยพหนีภัยหนีสงคราม เข้ามาอยู่ตามศูนย์อพยพต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวด้วยว่า งานมหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก นอกจากเป็นการพบปะของพี่น้องอิ้วเมี่ยนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรม อีกทั้ง ยังทำให้เกิดความตระหนักในการสร้างความสามัคคี ร่วมกันสืบทอด อนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมอันงดงามของตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสังคมอย่างมีความสุข ตลอดทั้ง ยังทำให้อิ้วเมี่ยนสามารถนำทุนทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของดีของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนอิ้วเมี่ยนไปพร้อมกันด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  3rd Mar 20

จำนวนผู้ฟัง:  14

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(2 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)