รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตอน เชียงรายระดมเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง ไฟป่า หมอกควัน ลักลอบเผา ชุดลาดตระเวน PM2.5* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 52

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 39

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 38

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 60

จังหวัดเชียงรายระดมเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าหมอกควันกว่า 400 คนจาก 14 อำเภอ พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานชุดลาดตระเวนตำบลเตรียมพร้อมเฝ้าระวังคุมเข้มสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและการลักลอบเผาทุกชนิด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศชุดลาดตระเวนร่วมประจำตำบล จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ที่ลานกิจกรรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของชุดลาดตระเวนประจำตำบล จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่งรุ่นแรง จำนวน 14 อำเภอ รวม 36 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอพาน อำเภอเชียงแสน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ อำเภอดอยหลวง อำเภอแม่ลาว และอำเภอขุนตาล ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ ถือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและควบคุมเข้มข้น จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งชุดลาดตระเวนร่วมประจำตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล เกษตรตำบล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ / อุทยาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และจิตอาสา ชุดละ 12 คน จำนวน 36 ตำบล รวมทั้งสิ้น 432 คน เพื่อบูรณาการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องปรามการเผา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสะสมมากที่สุด โดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้ง แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 นี้
นายมนัส คำต่าย รักษาราชการแทน หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหวัดเชียงราย กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่า ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ในระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พื้นที่จังหวัดเชียงราย มักประสบกับปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจสังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคม กอรปกับจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมก่อให้เกิดการสะสมของหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย มีจุดความร้อนสะสม(hotspot) ที่ถูกตรวจพบด้วยดาวเทียมของระบบ modis ในห้วงระหว่างวันที่ 1 - 27 มกราคม 2563 จำนวน 75 จุด ตลอดจนค่าคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 ในห้วงเวลาเดียวกันพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 อยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 2 วัน โดยจังหวัดเชียงรายได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่งรุนแรง จังหวัดเชียงราย ปี 2562-2563 ด้วยการบูรณาการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องปรามการเผา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสะสมมากที่สุดโดยจะเริ่มปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 นี้อีกด้วย.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  10th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  119

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)