รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 28 มกราคม 2563 ตอน ถอดบทเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : อุสา เหล็กสมบูรณ์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อุสา_เหล็กสมบูรณ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน คนพิการ สุขภาวะ ชาติพันธุ์ นสส.* * *
Facebook
download

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่บ้านนำริน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมถอดบทเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม ( นสส.) มีทีมถอดบทเรียนมาจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทั้งทางฝั่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ แกนนำชุมชน แกนนำผู้ดูแลคนพิการ ญาติพี่น้องผู้พิการ รวมถึงฝั่งผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ผู้อำนวยการและแพทย์จากโรงพยาบาลปางมะผ้า เครือข่าย อสม.นะคะ มีนักพัฒนาชุมชนมาร่วมเวที ผลลัพธ์ในการดำเนินงานพบว่าชุมชนมีองค์ความรู้ในการทำงานคนพิการเพิ่มขึ้น มีเครื่องมือที่มาจากการใช้แบบสำรวจแบบสอบถามที่เรียกว่า ไอซีเอฟ แล้วยังมีเครื่องมือในการทำงานจากประสบการณ์ที่ได้ไปทัศนศึกษาดูงานการทำงานของคนพิการในพื้นที่ต่างๆ มีเครือข่ายการทำงานที่กว้างขวางมากกว่าชุมชนชุมชนเดิมเดียว และได้เชื่อมกับทางชุมชนต้นแบบอย่างที่เชียงใหม่ที่เชียงราย รวมถึงได้ประสบการณ์และทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ส่วนปัญหาที่พบ เช่น เรื่องของความเข้าใจของผู้ดูแลคนพิการที่ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องของคนพิการไม่ใช่เรื่องของการสงเคราะห์หรือเอาของไปแจกหรือปล่อยปละละเลยให้เป็นไปตามยถากรรม หากแต่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้พัฒนาจุดแข็งของเขาที่สามารถช่วยให้เขาสามารถดำรงชีพเลี้ยงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  122

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(43 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)